پرسش و پاسخ

سوالات خود را بپرسید

دعاوی خانواده

1نحوه گرفتن پرینت موبایل همسر توسط شوهر چگونه است؟

به دلیل اینکه خط به نام شما نمیباشد و به نام همسر شما میباشد لذا نمیتوانید شخصا پرینت بگیرید و باید ابتدا علیه ایشان شکایت کنید تا دادگاه دستور به پرینت از طریق مخابرات بدهد.

2جدا کردن یارانه از طرف زن به چه صورتی میباشد؟

می توانند یارانه خود را از شما جدا کنندچون جدا از شما زندگی می کنند

3زمان تشخیص آخرین رابطه جنسی در پزشک قانونی مشخص میباشد؟

زمان حدودی رابطه جنسی را پزشکی قانونی میتواند تعیین کند ولی به این نمیباشد که هرکسی که به فردی دیگر شک کرد و یا شکایت کرد فرد توسط پزشک قانونی معاینه شود.

دعاوی مربوط به کار

1بدلیل مزاحمت در محل کار چجوری باید شکایت کنم؟

با ۱۱۰ تماس بگیرید تا مراتب را گزارش نمایند سپس مستند به گزارش ۱۱۰ و شهادت شهود می توانید شکایت مزاحمت به طرفیت ایشان مطرح کنید

2بابت مزاحمت همسایه به دلیل پخش صدای موسیقی بلند می توانم شکایت کنم؟

برای شکایت تحت عنوان مزاحمت می توانید استشهادیه ای از همسایه تنظیم نموده و یا در زمان ایجاد سر و صدا با پلیس 110 تماس حال فرمایید که صورتجلس ای تنظیم شود سپس می توانید با استناد به شهادت شهود و صورتجلسه طرح شکایت نمایید

3کارفرما میتواند هزینه آموزش را از طریق سفته دریافت کند؟

اخراج خود را تامین دلیل کنید و استرداد سفته ها را بخواهید

4نحوه صحیح پرکردن سفته که محکمه پسند باشد به چه صورت است؟

بله سفته سفید امضا میتواند باشد و در صورت عدم پرداخت اقساط ایشان ضمن تکمیل آن برای وصول آن اقدام نمائید.

دعاوی ملکی

1ایا پس از فوت همسرم میتوانم ملکی فروخته شده به صورت قلنامه ای را به عنوان مهریه پس بگیرم؟

درود خیر منتقل شده و قابل استرداد نیست.

2نحوه استعلام چک رمزدار یا چک بین بانکی به چه صورتی است؟

برای هرگونه اطلاع در خصوص چک های بین بانکی و یا چک تضمین شده میتوانید به بانک مربوطه مراجعه کنید و مراتب را سوال کنید.

3اعتبار قولنامه پس از فوت فروشنده چقدر است؟

بله قولنامه در صورتیکه صحیح تنظیم شده باشد دارای اعتبار است و نمیتوانید برای ابطال آن اقدام کنید.

دادخواست مدنی

1خواهان تایید فسخ قولنامه در سال ۹۱.۸ نسبت به قسمتی ادعای جعلیت و استفاده از سند مجعول طرح دعوی کرده بود که در سال ۹۳.۴۲۳ طرح دعوی تایید فسخ کرده است

درود قسمت دوم زمانی است که همزمان مطرح باشند.

2چنانچه در جریان هستید مهلت اعتراض به رای دادگاه بدوی بیست روز بعد از ابلاغ رای هست. این بیست روز شامل بیست روزکاری هست یا تعطیل های ایام نیز محاسبه میشودچنانچه در جریان هستید مهلت اعتراض به رای دادگاه بدوی بیست روز بعد از ابلاغ رای هست. این بیست روز شامل بیست روزکاری هست یا تعطیل های ایام نیز محاسبه میشود

با درود بیست روز در صورتی که روز آخر تعطیل باشد روز بعد از تعطیلات روز آخر محاسبه می‌گردد

3مفهوم ردیف فرعی در پرونده های قضایی چیست؟

دررضایت نامه شماره پرونده + نام شعبه دادگاه + موضوع شکایت قید گردد

موارد دیگر

1از چه طریقی باید برای رفع دیپورت اقدام کرد؟

خیر. اخراج از یک کشور قابل پیگیری و رفع در محاکم ایران نیست

2هزینه کارشناس تصادف بر عهده کیست؟

اول باید شخصی که درخواست کرده پرداخت کنه بعد در صورت محکوم شدن شخص مقابل میتونه ازشون مطالبه کنه

3اسکرین شات در چه شرایطی به عنوان اماره برای قاضی مورد تایید فتاست؟

اگر در کنار اسکرین شات بعنوان اماره،ادله و مستندات دیگری جهت اثبات ادعا و انتساب آن ب متهم وجود نداشته باشد، اسکرین شات ب تنهایی مثبت هیچ ادعایی نخواهد بود

۰۹۱۲۴۳۵۳۴۹۹