دادخواست اجرت المثل

ژوئن 16, 2021
اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل یک اصطلاح حقوقی است.در واقع یک حقوق ویژه است که قانون برای زن ها درنظر گرفته است. زمانی که یک زن و مرد ازدواج […]
۰۹۱۲۴۳۵۳۴۹۹