ژوئن 16, 2021
اجرت المثل

اجرت المثل

اجرت المثل یک اصطلاح حقوقی است.در واقع یک حقوق ویژه است که قانون برای زن ها درنظر گرفته است. زمانی که یک زن و مرد ازدواج […]
۰۹۱۲۴۳۵۳۴۹۹