وکیل شراکت در ساخت

جولای 20, 2021
وکیل مشارکت در ساخت

وکیل مشارکت در ساخت

برای مشارکت در ساخت طرفین معامله با هم توافق می کنند تا طبق شرایط خاصی که تعیین می کنند، به ساخت و ساز بپردازند. بهتر است […]
۰۹۱۲۴۳۵۳۴۹۹